World Wide PhotoWalk October 3rd, 2020 Castle Gardens Twickel Estate Ambt Delden The Netherlands Event in cooperation with USA: Scott Kelby Organization Spring Hope Orphanage Kenya

Scan Nederlands

Scan English

Ovb Corona protocollen Informatie bijeenkomst FotoGroep Enschede Datum volgt zsm Bijeenkomst voor fotografie geïnteresseerden Aanmelden via email verplicht

Jaarverslag 2018 Stichting FRAMED

 

 

Inhoudsopgave

Voorwoord

1. Over Stichting FRAMED (organisatie, doel, missie, etc.)

2. ANBI-C status

3. Duurzaamheid

4. Hoe kan ik deelnemen/bijdragen (sponsors, vrienden, ambassadeurschap, etc)

5. Activiteiten/acties/projecten

6. Toelichting

7. Toekomstplannen

8. Jaarrekening

9. Overig

 

Voorwoord van de Voorzitter en Secretaris

2018 zijn we wederom groots gestart. Nu met een dag voor professioneel Fotografen in samenwerking met  Stichting 1000 foto’s waarvoor een bijzondere locatie in Roombeek op een steenworp afstand van de studio en galerie werd afgehuurd. De bijzondere uitstraling van de locatie en de photowalk die 2 Photographers geheel om niet heeft verzorgd voor Stichting FRAMED maakten diepe indruk op de deelnemers. Waarbij we ons met name op professioneel fotografen hadden gericht in Noord en Oost-Nederland met wie nog geen eye-to-eye contact hadden gehad als soort nadere kennismaking. Ook hier bleken onze contacten, de combinatie van diverse PR/marketing-tactieken op basis van onze draaiboeken en de goede voorbereiding uniek en zeer succesvol. We hebben ons duidelijk op de kaart gezet en men was zeker onder de indruk van onze professionele aanpak en onze faciliteiten.

 

Deze FotografenNetwerk-bijeenkomst is rechtstreeks voortgevloeid uit professionele en goede contacten uit ons netwerk in het verleden. De oud-voorzitter van DuPho die aanwezig was en ook een presentatie verzorgde was blij met deze samenwerking en onze ondersteuning. Het resulteerde erin dat zij het overgrote deel van de kosten van die dag op zich zou nemen.  Een erg mooi aanbod dat ons werd gepresenteerd tijdens het afsluitende etentje met een select gezelschap op een unieke en fotogenieke locatie.

 

In 2018 hebben we via ons netwerk en onze contacten het aantal vrijwilligers kunnen uitbreiden. Helaas blijkt het net als voor alle andere vrijwilligers-organisaties wel moeilijk mensen te vinden voor bestuursfuncties. Velen willen niet de verplichting om iets te moeten doen. Men ziet vooral op tegen de door de Belastingdienst vereiste vermelding met naam en toenaam op internet waar het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Eigenlijk heel logisch omdat wij als organisatie met name mensen aantrekken die voor hun en de rechten van derden opkomen. Het derhalve niet verwonderlijk dat de verplichte inbreuk op het recht van internet-anonimiteit een enorme domper vormt voor deze groep mensen. Men kiest er derhalve voor ons wel te steunen en bij activiteiten fysiek werk te verzetten omdat daarvoor de internet anonimiteit wel geldt.

 

De in 2017 gestarte samenwerking met SVBHO verloopt erg prettig. Vooral met onze hulp voor en bij het opstellen van hun jaarverslag was erg welkom omdat de hiervoor benodigde kennis bij hun groep van vrijwilligers ontbreekt. Daarnaast hebben we samengewerkt op het gebied van diverse tentoonstellingen. Naast diefstal door insluiping van enkele artikelen die in opslag waren (waarvan natuurlijk aangifte is gedaan) hebben we de samenwerking met een instelling in de Schelfhorst moeten beëindigen vanwege de onwerkbare omstandigheden waaronder diverse voorbereidende werkzaamheden voor tentoonstellingen moesten worden uitgevoerd. Ook het feit dat diverse mensen buiten de beheerders om toegang hadden tot de tentoonstellingsstukken, wat een lek in de beveiliging opleverde heeft bijgedragen aan deze gezamenlijke beslissing van Stichting FRAMED en SVBHO.

 

De grootste verandering die in 2018 heeft plaatsgevonden is het inrichten en helaas kortstondig weer moeten afstaan van de fantastische nieuwe locatie in Haaksbergen aan de eigenaar. De protesten waren aan dovemans oren gericht. Ruim 6 maanden later bleek de locatie echter onveranderd leeg te staan. De uitstraling en toestand van het fraaie en markante pand waren inmiddels deplorabel te noemen en er waren diverse sporen van vandalisme. Ook hier werkt belastingwetgeving negatief omdat een groter financieel verlies voor eigenaren financieel aantrekkelijker is. Eigenaren moeten volgens de huidige belastingwetgeving bewust voor een minder gunstig financieel plaatje kiezen om de huidige leegstand tegen te gaan. Toch is het vaak moeilijk te verkroppen dat een eigenaar kiest voor de alom gehate leegstand, in plaats van een goede en zekere invulling met zekere inkomsten, beveiliging, mensen over de vloer waaronder ook potentiële kopers en een belastingtechnische aftrekpost voor de afschrijvingen. Hier ligt zeker een taak voor diverse gemeentes die leegstand in hun steden en standscentra tegen wensen te gaan. Zij kunnen door het ondersteunen van diverse kunstprojecten en kunstenaars die vaak ten einde raad betaalbare ruimte zoeken. Als gemeentes eens om zich heen keken zouden ze zien dat kunst leidt tot verbetering van het algehele woon- en leefklimaat maar ook toeristen trekt. De succesvolle en prijswinnende voorbeelden in binnen- en buitenland zijn legio, denk aan Strijp, Oost-Berlijn, Berlijn Pankow, de Highlines in Parijs en New York, Verkadefabriek etc. Er zijn mogelijkheden te over maak er gebruik van en met name de eigenaren die nu enkele naar het resultaat op korte termijn kijken zullen hiervan mega profiteren. Alsmede de steden als geheel die weer een gezond klimaat krijgen en een enorme aantrekkingskracht uitoefenen op hun regio en nog ver daarbuiten.

 

Door omstandigheden heeft Stichting FRAMED enkele tientallen kunst-projecten in Parijs en omgeving feitelijk kunnen ondersteunen met PR/marketing ea.  Waardoor grotere bezoekersaantallen konden worden gerealiseerd. Ook hier blijkt echter dat overheden vaak op basis van gewoonte en naam subsidies verlenen aan projecten die ze eigenlijk niet verdienen en andersom. Bij met name de laatste groep kon Stichting FRAMED een helpend handje uitsteken. Het grote aantal projecten in Parijs deed het bestuur besluiten de jaarlijkse World Wide Walk plaats te laten vinden in Parijs Centrum in plaats van in de omgeving Twente of Nederland. We boden onze walk als eerste aan en hadden daardoor vele deelnemers met multi culti achtergrond. Italië, USA, Canada, UAE, maar ook Parijs had een delegatie gestuurd. En het leuke en unieke is dan dat Stichting FRAMED door de goede voorbereidingen en de brede kennis zelfs de Parijzenaren nog veel nieuws kan laten zien en vertellen tijdens de WWW. Dit jaarlijks terugkerende evenement dat Stichting FRAMED in samenwerking met de Kelby organisatie in de USA promoot heeft ook dit jaar niet alleen diverse rechtstreekse schenkingen voor het weeshuis in Kenya opgeleverd, waarmee de leefsituatie van deze kinderen direct wordt verbeterd. Ook in 2018 is 1 van de deelnemers van de WWW van Stichting FRAMED in de prijzen gevallen. Dit jaar heeft de Amerikaanse jury haar oog laten vallen op een foto van Salah Omari. Natuurlijk hebben wij Salah gefeliciteerd met zijn prijs en we hopen dat hij veel plezier beleefd aan een heel jaar lang gratis workshops die van hem een ware professional en kenner van Photoshop zullen maken.

 

 

Natuurlijk heeft Stichting FRAMED ook dit jaar weer diverse maatschappelijke ruilbeurzen voor Goede Doelen in omgeving Twente haar ondersteuning verleent. Zowel als afnemer als aanbieder levert het leuke een leerzame matches op waarbij Stichting FRAMED er altijd een groot aantal succesvol op haar naam weet te zetten. De matches met het ROC hebben vele mooie projecten uitgevoerd  door studenten opgeleverd. Helaas zijn door het ROC echter niet de beloofde bestanden en gegevens aangeleverd waardoor de resultaten minder bruikbaar zijn maar wel duidelijk richting hebben kunnen geven aan de website wensen van Stichting FRAMED welke in 2018 ook meteen zijn doorgevoerd.

 

Opvallend was wel dat de door de voorzitter van Stichting FRAMED gratis ontworpen en vormgegeven logo’s door de studenten niet konden worden verbeterd. Het bevestigde onze praktijkervaringen van de afgelopen 2-3 jaar waarin bleek dat onze logos heel herkenbaar en goed bruikbaar waren voor alle doeleinden. Vooral de herkenbaarheid is toch een eerste vereiste van een logo en daaraan blijken alle logo’s zonder problemen en zonder enige vorm van aanpassingen meer dat te voldoen. Daarbij en daarin streeft Stichting FRAMED diverse multi nationals en andere organisaties die zelfs wereldwijd werken, succesvol voorbij.

 

Daarnaast hebben we diverse fotografen geadviseerd omtrent tentoonstellings- en fotografieprojecten hetgeen geleid heeft tot mooie resultaten en goede contacten.

 

Diverse photowalks moesten helaas vanwege ziekte door de begeleider(s) worden doorgeschoven naar het volgende Beursjaar, dat overigens van ongeveer mei tot april in het daarop volgende jaar loopt, maar dat is voor alle partijen geen probleem. Het biedt ons allen juist een mooie en zekere basis en doorstart in 2019. Een leuke uitdaging of tegoed voor alle partijen en deelnemers.

 

De toegezegde presentatie van 15 minuten over 1 fotografie-onderwerp werd op basis van een verzoek van de Maatschappelijke Ruilbeurs-Vragers, in dit geval Nivon Hengelo, gratis omgezet in een presentatie van maar liefst 2,5 uur met een extraatje voor alle deelnemers. Deze presentatie  in februari 2019 plaats heeft gevonden, dus reeds voor het ter perse gaan van dit vooral financiële jaarverslag maar daarover vertellen we u graag meer in het volgende jaarverslag. Dát houdt u van ons tegoed!...

 

De FGE groeit niet erg snel ondanks het feit dat het momenteel volledig gratis wordt aangeboden. Maar dat blijkt op dit moment een groot voordeel voor de deelnemers te zijn die nu extra veel aandacht krijgen. Zowel vrij werk als thema werk wordt besproken en vanwege de groepsgrootte en interesses ligt op dit moment de absolute nadruk op het vrije werk. Deze zogenaamde portfolio-besprekingen vallen goed in de smaak en leveren zeer postieve resultaten op. Stichting FRAMED ziet de mensen en hun werk bij iedere maandelijkse bijeenkomst vooruitgaan. Ook proberen mensen dingen uit die nu door de zeer uitgebreide besprekingen extra aandacht krijgen. Vaak zelfs ter plekke wordt er een voorproefje gemaakt! Die probeersels worden dan voor de volgende bijeenkomst door de deelnemers verder uitgewerkt en de resultaten zijn werkelijk verbluffend. Het is de reden waarom besloten is voorlopig niet actief nieuwe deelnemers te werven. Inmiddels zijn er ook in de regio diverse mogelijkheden gecreëerd voor externe tentoonstellingen door Stichting FRAMED en van die mogelijkheden willen we de deelnemers aan de FGE graag gebruik laten makedeaanwinsten zijn met name de diverse materialen en de bibliotheek uitbreidingen, die we voor de Stichting in permanente bruikleen hebben mogen ontvangen voor gebruik naar eigen inzicht. Diverse foto-achtergronden waaronder verschillende met de huidig zo gewilde Urbex-uitstraling en met een romantische look en zelfs enkelen die speciaal voor kinderportretten zijn ontwikkeld maar met kleine aanpassingen een totaal andere look krijgen hetgeen ze echt bijzonder maakt. Ook zijn er vele materialen voor food-fotografie beschikbaar gesteld.

 

Tevens hebben de oprichters van Stichting FRAMED diverse grotere donaties gedaan in permanente bruikleen voor de bibliotheek.

Onder de ontvangen bruikleen donaties zitten enkele eerste drukken en bijzondere fotoboek uitgaves. Inge Meisel, Agfa en Kodak boeken uit de begintijd van de fotografie. Verder hebben de oprichters toegezegd dat er in februari maart 2019 een aanzienlijke donatie op dezelfde voorwaarden ter beschikking kan worden gesteld bestaande uit ruim 200 boeken. Een donatie waarop wij ons nu al verheugen aangezien er bijzonder unieke uitgaves uit het Voormalige Oostblok tussen zitten. Maar ook modern werk op het gebied van Urbex en portret fotografie maken deel uit van de huidige en aankomende schenkingen.

 

Daarnaast verwachten wij in 2019 een beamer en grote flat screen tv in permanente bruikleen te krijgen van de oprichters welke gebruikt kunnen worden voor presentaties, tentoonstellingen en tijdens FGE bijeenkomsten. Ook heeft de voorzitter van Stichting FRAMED heeft toegezegd nog 2 nieuwe logo’s te zullen ontwerpen en uitwerken voor Stichting FRAMED.

 

2019 zal een jaar worden met vele met name grotere en grootse evenementen in binnen- en buitenland. In 2019 zullen we onze adviserende en organiserende taken op het gebied van fotografie blijven benadrukken en uitbreiden. Ook de agenda voor 2019 stroomt nu al vol met bijzondere uitstapjes die speciaal voor en door Stichting FRAMED zijn geregeld. Daaronder ook een maar liefst 4 uur (!!!) durende photowalk over het terrein van Zeche Zollverein onder leiding van een deskundige gids. Tijdens deze photowalk ligt de nadruk op de voor het normale publiek ontoegankelijke ruimtes waardoor Stichting FRAMED haar publiek en deelnemers een bijzonder en uniek fotografisch uitje kan bieden.

 

Dus gaan we samen met alle deelnemers en mensen die ons steunen op naar een bijzonder en succesvol 2019.

Tot volgend jaar!

De voorzitter en secretaris van

Stichting FRAMED

 

 

 

 

 

 

 

1. Over Stichting FRAMED (missie, visie, doel, etc.)

a. Aanleiding

b. Samen werken aan jezelf

c. Een platform voor beeldend kunstenaars mn fotografen

d. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van exposities

e. Ontmoetingen, educatie en samenwerkingsverbanden

 

a. Aanleiding

Nederland kent 15 miljoen bondscoaches wordt weleens gezegd. Waarschijnlijk zijn er ook evenveel fotografen. Want iedereen fotografeert. Met een camera of met een telefoon. Via sociale mediaplatforms als Facebook en Instagram zien wij ieder dag hoe amateurs en professionals hun foto’s delen. Iedereen fotografeert. Er zijn tal van clubs in het land waar amateurfotografen elkaar ontmoeten. Daarnaast is fotografie wellicht een van de meest laagdrempelige kunstvormen die mensen direct weet te raken. Fotografie is daarbij een geweldig middel om het gesprek over relevante maatschappelijke thema’s aan te jagen. De foto van een overleden kindje dat gevlucht is voor oorlogsgeweld en aanspoelt op een Grieks eiland zet als geen enkel ander middel aan tot debat en nadenken.

 

Het verbaasde ons dan ook dat naast de sociale media, er geen goed platform bestaat dat fotografen van amateur tot (semi-) professional, faciliteert bij het realiseren van fotoprojecten en tentoonstellingen. Er geen plek is waar amateurs en professionals elkaar kunnen ontmoeten en hun werk kunnen laten zien. Terwijl tussen amateurs en professionals de grensvervaging compleet is. Fotoreportages over belangrijke nationale en internationale onderwerpen krijgen geen podium.

 

Fotografie wordt ook nauwelijks ingezet om kwetsbare groepen in de samenleving actief te laten deelnemen aan de samenleving. De groep van mensen met een ‘stoornis’ in het autistisch spectrum/Asperger in Nederland steeds groter wordt en dat juist fotografie een geweldig middel kan zijn om deze groepen te bereiken, erkenning te geven en te laten participeren in onze samenleving. Door ons drempelloos beleid en onze begeleiding, zijn onze tentoonstellingen uitermate geschikt te bezoeken door fysiek gehandicapten en ouderen, waarvoor het een mooie en zinvolle dagbesteding zou opleveren. Hun sociale isolement wordt er sterk door verminderd.

 

Dat heeft ons doen besluiten een platform op te richting onder de naam Stichting FRAMED. Met deze inmiddels als ANBI-C erkende non-profit instelling willen wij fotografie en fotografen in de schijnwerper zitten. Door amateurs en professionals (het is de combinatie die het interessant maakt) te helpen met het opzetten van tentoonstellingen en fotoprojecten. Deze combinatie kan verder uitgebreid worden door ook andere (meng)vormen van beeldende kunst in gemeenschappelijke tentoonstellingen op te nemen. Een groeiende op fotografie gerichte bibliotheek en fotografica kunnen exposanten en publiek hierbij ondersteunen.

 

De enthousiaste reacties op ons initiatief, dat lijkt te voorzien in een behoefte, heeft ons doorzettingsvermogen alleen maar versterkt. In dit beleidsplan leest u meer over onze doelstellingen en de activiteiten die wij willen organiseren.

 

b. Samen werken aan jezelf

Stichting FRAMED wil een brug slaan tussen beroepsfotografen en amateurs door ze, ongeacht leeftijd of ervaring, een platform te bieden voor zelfontplooiing. Individueel en in groepsverband. Stichting FRAMED organiseert, faciliteert, adviseert en bemiddelt. Alle betrokkenen werken zonder enige vorm van financiële tegemoetkoming en zonder winstoogmerk.

 

Stichting FRAMED is bedoeld voor sociaal bewogen mensen met een bovenmatige interesse in fotografie, kunst, cultuur en ontwikkelingen in de maatschappij. Wij kunnen vanuit gelijkwaardigheid van elkaar leren, ervaringen opdoen en verborgen talenten ontwikkelen in een passende laagdrempelige omgeving. Daarbij heeft Stichting FRAMED bijzondere aandacht voor kinderen en volwassenen met een fysieke beperking, Asperger of andere vormen van autisme. Ervaar de verbindende kracht van FRAMED. Ontdek de magische wereld van de verbeelding, waarin binnen en buiten kaders alles kan.

 

Missie achtergronden

Om de geheel onbaatzuchtige en humanitaire achtergronden en doelstellingen van de stichting te kunnen benadrukken hechtten de oprichters er grote waarde aan, wettelijke erkenning te krijgen als cultureel goed doel de zogenaamde ANBI-C status te behalen. Hiervoor werden de staturen aangepast en een jaar lang samen gewerkt met de Sesam Academie gewerkt aan een schriftelijke versie van missie, visie etc. In nauwe samenwerking met dan wel in opdracht van de Belastingdienst werd zelfs de hele website aangepast om te kunnen voldoen aan de strenge eisen van deze ANBI-C-status. Het gevolg is wel dat daardoor de eigen informatie en uitstraling enigszins tot behoorlijk in het gedrang is gekomen op de website. Daar moet zeker nog gezocht worden naar een betere balans om te komen tot een aantrekkelijke site. Een site met een goede balans kent tussen de unieke, individuele informatie, evenementen en agendapunten etc van de stichting en de vele wettelijke vereisten die bij ANBI-C opgericht na 2014 veel strenger worden gehanteerd.

 

Missie en visie

Stichting FRAMED is een door 2 professionele fotografen opgezet laagdrempelig platform, een one-stop-shop, een kenniscentrum voor creatieve, cultuur en sociaal-maatschappelijk gedreven professionele en amateur beeldend kunstenaars die samen of alleen hun werk willen exposeren. Wij helpen door inbreng van kennis, ruimte, middelen en adviezen. Wij maken daarbij gebruik van een draaiboek waarmee telkens opnieuw een compleet projectplan op maat wordt samengesteld. Verder willen wij met deze tentoonstellingen en projecten de maatschappelijke participatie van kwetsbare groepen vergroten en ontmoetingen tussen verschillende groepen uit de samenleving stimuleren. Ook organiseert en ondersteunt Stichting FRAMED projecten waarbij kwetsbare groepen en/of amateurs/professionals samen met elkaar nieuwe tentoonstellingen realiseren.

 

Stichting FRAMED heeft als primaire doelstellingen

- Toegankelijkheid, bereikbaarheid en kennis van beeldende kunst en fotografie vergroten

- Het publiek debat te stimuleren over relevante, maatschappelijke thema’s door middel van het organiseren van tentoonstellingen

- Het aanbieden van een expositieplatform met professionele uitstraling gecombineerd met kenniscentrum, bibliotheek etc.

- Stimuleren van de uitwisseling van kennis tussen professionals en amateurs (kennispiramide, Pay-It-Forward)

- Maatschappelijke en actieve participatie van kwetsbare groepen (fysiek gehandicapten, ouderen, jeugd en Asperger autisten) vergroten en ontmoetingen tussen verschillende groepen uit de samenleving stimuleren

 

Nevendoelstellingen

- Verbeteren cultureel, sociaal en economisch leefklimaat

- Tegengaan van verloedering door leegstaande panden te gebruiken als pop-up of semi-permanente expositieruimtes

 

De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door het organiseren, faciliteren, adviseren en bemiddelen van/in tentoonstellingen en aanverwante zaken/evenementen.

- Stichting FRAMED wil al haar kennis, middelen en netwerk inzetten om haar doelen te realiseren. Hoofdzakelijk door het organiseren en ondersteunen van zaken op basis van de expertise, kennis en ervaring.

- Stichting FRAMED biedt daarnaast ondersteuning en begeleiding van projecten middels kennis en materialen. Bijvoorbeeld het regelen van (permanente en tijdelijke) ruimten en overige materialen (bv. tafels, wanden, lijsten) voor exposities, expositiematerialen, maar ook door het organiseren en geven van lezingen, presentaties, rondleidingen, het opzetten en laten uitvoeren promotiecampagnes alsmede de inzet van vrijwilligers.

- De Stichting zal haar volledige netwerk belangeloos inzetten voor het realiseren van haar doelen. Daarbij gebruik makend van mensen, middelen en materialen van organisaties/ instellingen, of indien nodig aangevuld met eigen (privé)materialen en middelen die desgewenst tijdelijk gratis ter beschikking worden gesteld.

- Bibolitheek en fotografica collectie met educatie- en museum functies

- De Stichting beheert daarnaast voorlopig een groot deel van de privébibliotheek en fotografica van de oprichters, met museum-functie (permanente bruikleen en/of donaties voor/aan Stichting FRAMED). Daarnaast kunnen deze middelen op verzoek beschikbaar kunnen worden gemaakt voor studiedoeleinden, educatieve projecten of deel kunnen uitmaken van tentoonstellingen, zoals dit reeds plaatsvindt in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op diverse locaties in Overijssel.

- In Missie en Visie zijn de generieke en speciale doelgroepen reeds omschreven. Een aantal kernelementen spelen voor elke doelgroep en activiteit/project een hoofdrol en zijn dus leidend in het ontwerp: educatie, erfgoed (cultuur, natuur, architectuur, landschap), nieuwe (social) media en respect. Indien werk/projecten  van kunstenaars en/of fotografen hieraan voldoen (ballotage) kan de Stichting bemiddelend optreden om bv. exposities te organiseren, waarbij de beschikbare tijd en middelen goed verdeeld moet worden over de verschillende projecten, zodat elk project die aandacht krijgt die het verdient. De Stichting benaderd in toenemende mate de doelgroepen proactief om vanuit de kernelementen te komen tot concrete activiteiten/projecten. De Stichting breidt het netwerk oa uit middels nieuwsbrief en inschrijvers daarvoor.

- Vanwege haar vele contacten en ervaring ook in de design branche, interieurontwerp, de diversiteit aan materialen en diensten wordt Stichting FRAMED steeds vaker benaderd om te helpen bij de organisatie van externe tentoonstellingen op allerlei gebeid, van fotografie, fotografica, schilderkunst tot glaskunst maar ook diverse historische materialen. Samen met Stichting Behoud van Oud verzorgen wij op diverse lokaties wisselexposities die door Stichting FRAMED worden ingericht en beheerd. Daarbij worden materialen uit beide collecties gecombineerd tot 1 geheel waarbij de nadruk ligt op fotografie, fotografica en historische achtergronden. Wij hebben veel plezier in dit soort projecten en genieten van alle aspecten van de organisatie van exposities.

 

Daarom heeft 2 Photographers in augustus 2015  de stap genomen hiervoor officieel Stichting FRAMED op te richten, waarin alle werkzaamheden en het beheer van de galerie onder de naam Art Gallery FRAMED Roombeek zijn ondergebracht. Stichting FRAMED voert haar beleid en werkzaamheden overigens geheel belangeloos en onbaatzuchtig uit zonder enige financiële vergoeding te ontvangen voor werkzaamheden.

 

Doelgroepen

De doelgroepen van Stichting FRAMED zijn daarom: fotografen, beeldend kunstenaars en cultuur-geïnteresseerden, culturele instellingen, exposanten en bezoekers. Exposanten worden met name bereikt door zeer actief te netwerken op regionaal en nationaal niveau (waaronder bij onderwijs, gemeenten, provincie, fotogroepen vakverenigingen, belangengroepen en op beurzen, symposia, tentoonstellingen.) Het eigen fotografienetwerk dat met elke activiteit kan worden bereikt, bestaat uit zo’n 10.000 fotografie geïnteresseerden. Overige bezoekers en deelnemers van tentoonstellingen, activiteiten en evenementen worden vooral bereikt door per project een specifiek promotie/PR-plan uit te werken. Het bestaat voornamelijk uit gerichte publiciteitscampagnes gericht op specifieke doelgroepen, het vergroten van bereikbaarheid en aanspreekbaarheid ten aanzien van het project en een zeer actief PR/marketing beleid dat de overige gebieden en mensen aanspreekt.

 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van het grote professionele netwerk van Stichting FRAMED, contacten bij regionale en nationale pers (radio, tv, krant, vakbladen en tijdschriften), kunst-gerelateerde stichtingen, fondsen, cultuurmakelaars en -coaches, fotografie en drukwerk ondernemingen, diverse Facebook pagina’s en groepen. Via flyers en posters worden met name nieuwe en incidentele bezoekers bereikt. Flyers worden bijvoorbeeld standaard door diverse grote hotelketens opgenomen in de informatiepakketten voor hotelgasten. Door diverse VVV’s wordt informatie centraal op hun locaties gepresenteerd en op hun websites, krantenadvertenties en evenementen-agenda’s geplaatst.

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

 

c. Een platform voor beeldend kunstenaars mn fotografen

De grote gemeenschappelijke deler van Stichting FRAMED is onze passie voor beeldende kunst en ons enthousiasme voor fotografie in het bijzonder. Dat enthousiasme dragen we graag over op andere mensen. Kernbegrippen daarbij zijn: ontmoet en deel, samenwerking, educatie en creativiteit met als belangrijk doel: het kweken van zelfvertrouwen bij onze partners vanuit een constructieve grondhouding.

 

Niks is gek, alles mag en wij helpen die dromen te verwezenlijken. Hoe? Door een kenniscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor geïnteresseerden in beeldende kunst en fotografie. Onder meer door tentoonstellingen in te richten op bijzondere binnen- en buitenlocaties, alsmede in onze twee eigen studio’s in Enschede en Hengelo en in onze galerie. Verder kunnen wij gebruik maken van onze vele contacten en ons uitgebreide fotografienetwerk, bestaande uit zo’n 10.000 amateurs en professionals in Nederland. Deze enorme databank van kennis en expertise zetten we in voor onze platformleden.

 

De oprichters van Stichting FRAMED zijn ervan overtuigd dat er te weinig mogelijkheden en platforms zijn op het gebied van het tentoonstellen van beeldende kunst, fotografie en mengvormen ervan, voor zowel beroeps- als amateurs. Net alleen in Nederland, maar ook in onze grensstreek. Zelfs in Nederland als geheel. Ook ontbreekt vaak de kennis, achtergrond, tijd en de mogelijkheden bij deze groepen. Daar kan Stichting FRAMED een uitkomst bieden en helpen de aanwezige kennis aan te vullen. Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

 

d. Hulp en ondersteuning bij het organiseren van exposities

One-stop-shop met maatwerk-oplossingen

Stichting FRAMED is een ‘one stop shop’ voor creatieve, cultuur en sociaal-maatschappelijk gedreven fotografen en andere beeldend kunstenaars die hun werk alleen, of samen met anderen willen exposeren. Stichting FRAMED stelt haar kennis, ervaring, netwerk en eventueel materialen of ruimte ter beschikking en werkt volgens een draaiboek dat per project telkens opnieuw wordt samengesteld, omdat immers elk project uniek is. Deze maatwerk-project-draaiboeken bevatten de mogelijke elementen die men bij de uitvoering in de aanloop naar tentoonstellingen kan tegenkomen en zijn volledig afgestemd op het wensen- en eisenpakket van de exposant. Van projectplan tot begroting, checklijsten, PR/Marketing-beleid, materialen, locaties auteursrechten en alles daartussenin komt hierin aan bod.

 

Laagdrempelig

Stichting FRAMED helpt tentoonstellingen te realiseren die laagdrempelig en bereikbaar zijn voor iedereen, als exposant, bezoeker en/of deelnemer aan activiteiten. Bovendien zullen bezoekers zich niet beperken tot het enkel bezoeken van tentoonstellingen van Stichting FRAMED. Maar ook mogelijk diverse winkels en andere culturele instellingen in de directe omgeving bezoeken en/of mogelijk gebruik maken van diverse horeca faciliteiten. Gevolg is dat er met minimale middelen en investeringen een positieve impuls aan het culturele leefklimaat van gemeentes wordt gegeven. Bij gebruik van leegstaande panden voor tentoonstellingen wordt bovendien het straatbeeld positief beïnvloed en verloedering tegengegaan.

 

Achtergestelde groepen

Stichting FRAMED is een zeer maatschappelijk betrokken organisatie. Met haar drempelloze beleid en extra aandacht voor met name (fysiek) gehandicapten en Asperger autisten, zorgt Stichting FRAMED ervoor dat al haar tentoonstellingen en evenementen  ook toegankelijk zijn voor vergeten groepen binnen onze samenleving. Ook op deze wijze probeert Stichting FRAMED deze mensen actief bij onze samenleving te betrekken en er actiever deel van te laten uitmaken. Stichting FRAMED hecht er grote waarde aan dat deze groepen mensen ook daardoor uit hun sociale en fysieke isolement worden gehaald.

 

e. Ontmoetingen, educatie en samenwerkingsverbanden

Educatie en Pay It Forward-principe

Omdat Stichting FRAMED projecten niet overneemt en een actieve opstelling van onder meer haar partners verwacht bij de uitvoering, vindt meteen een grote kennisoverdracht plaats. Het pakket aan ondersteuning wordt telkens volledig afgestemd op het wensen- en eisenpakket van de partner als een soort maatwerkkostuum. Dit pakket kan bv bestaan uit: advies, begeleiding, materialen, expositieruimte of de bemiddeling bij externe locaties, hulp bij financieringsaanvragen, literatuur of combinaties daarvan, gebruikmakend van haar volledige professionele netwerk. In ruil voor haar ondersteuning komt Stichting FRAMED met haar partners overeen hoe en in welke mate zij gaan bijdragen bij de uitvoering van 1 of meer vervolgprojecten van Stichting FRAMED. Doordat partners de zojuist opgedane kennis nogmaals in de praktijk moeten gebruiken en zelfs moeten overdragen, komt er al snel een soort kennispiramide tot stand. In combinatie met het doorgeefbeginsel, het zogenaamde Pay It Forward-principe, levert dit met minimale middelen en inspanning een educatief traject op in de culturele sector waar enorm grote behoefte aan is. Het is het spreekwoordelijke gat in de culturele markt.

 

De Stichting geeft speciale aandacht aan fysiek gehandicapten, mensen met autisme mn. Syndroom van Asperger en schoolgaande kinderen en jeugd (t/m middelbare school). Daarvoor gaat Stichting FRAMED samenwerkingsverbanden aan met opleidingsinstituten als het ROC om te komen tot afwijkende en boeiende stage maar in het bijzonder afstudeeropdrachten, waarbij diverse disciplines (oa fotografie, marketing, IT, directie secretariaat, evenmentenbegeleiding en –organsiatie en toerisme) hun krachten moeten bundelen om te komen tot een optimaal eindresultaat.

 

Stichting FRAMED hecht aan een goede educatie en ontvangt enthousiaste reacties op haar bijzondere stage- en afstudeeropdrachten die bijzonder goed aansluiten bij de opleidingen maar zich toch kenmerken door hun unieke vorm en inhoud. Ze worden gezien als een ware maar ook hele mooie uitdaging voor de (ROC-)leerlingen.

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen staan bloot aan een vorm van educatie bij Stichting FRAMED. Onder meer door een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen en toelichtingen te voeren en publicaties mogelijk te maken. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt. Het educatieve uitgangspunt wordt op deze wijze verder gemaximaliseerd en uitgewerkt.

 

De organisatie structuur is plat, non-hierarchisch en modern, waar iedereen naar competentie, behoefte en tijd, elkaar steunt en in goed overleg alle taken uitvoert en verbetert, met bijbehorende verantwoordelijkheid en mandaten. Een collegiale sfeer en aanpak is kenmerkend en maakt Stichting FRAMED een trotse familie met een warme uitstraling waar iedereen elkaar helpt. Het bestuur heeft uitsluitend recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Doel is om het bestuur uit te breiden zodat rondom dit initiatief een netwerk van vrijwilligers en initiatiefnemers ontstaat. Het blijkt echter in de praktijk moeizaam te zijn vrijwilligers te werven zelfs met behulp van de daarin gespecialiseerde instellingen. Sinds 2016 staan de vacatures ook op internet, social media en de website plus diverse Facebookpagina’s.

 

Stichting FRAMED werkt samen met oa: vakverenigingen waaronder Dupho, diverse gemeentes, opleidingsinstituten waaronder ROC en UT en kunstenaarsateliers, De Slinger, en diverse fotogroepen, de wereldberoemde Scott Kelby organisatie, grotere hotelketens en diverse media (RTV-Oost, Dagblad Tubantia). Verder wil Stichting FRAMED een netwerk van ambassadeurs en beschermheren/-vrouwen gaan samenstellen, dat wervend ingezet kan worden.

 

2. ANBI-status

Stichting FRAMED - een non-profit organisatie met ANBI-C status

 

ANBI-C status biedt donateurs fiscale aftrekmogelijkheden voor aftrek van donaties met 125% voor particulieren en maar liefst 150% voor bedrijven en instellingen

 

We zijn heel blij deze ANBI-C status met terugwerkende kracht ingaande per 6 augustus 2015 behaald te hebben, aangezien die bijna nooit meer wordt toegekend en inmiddels een helaas eindig karakter heeft gekregen. Door deze status zou het makkelijker moeten zijn donateurs en sponsoren te werven alsmede samenwerkingsverbanden aan te gaan, aangezien onbaatzuchtige karakter, doelstellingen en uitgangspunten van Stichting FRAMED nu wettelijk vastliggen en gegarandeerd worden. Maar dat is de papieren versie, de werkelijkheid is iets genuanceerder.

 

De belastingvoordelen waarvan donateurs (particulier en bedrijfsmatig) gebruik kunnen maken moeten een stimulans voor giften en donaties zijn, ware het niet dat door de geringe bekendheid van die voordelen er weinig geloof wordt gehecht aan deze informatie. De wettelijke ANBI-C status van Stichting FRAMED is immers de garantie voor het non-profit uitgangspunt en de volledige transparantie van Stichting FRAMED. Het biedt donateurs grote belastingvoordelen oplopend tot maar liefst 150%. Maar hier ligt duidelijk nog een taak voor onze staat en haar belastingdienst die hier echter weinig tot geen belang bij heeft omdat het haar alleen geld kost.

 

De sceptische houding van het publiek en bedrijven is derhalve zeer begrijpelijk te noemen en we zijn ook bijzonder blij met voorlichtingsavonden zoals bijvoorbeeld georganiseerd door de Fuldauerstichting, in samenwerking met enkele hierin gespecialiseerde notarissen. Stichting FRAMED promoot gebruikmaking van deze aftrekmogelijkheden van de Stimuleringsregeling ANBI-C-regeling dan ook uitgebreid met iedere mail die verstuurd wordt, op haar website en Facebookpagina’s.

 

3. Duurzaamheid

Groen en duurzaam ondernemen in Enschede wordt niet gemeentelijk ondersteund. Het wordt niet beloond door de gemeente Enschede en loont zich daardoor ook niet op vele punten voor ondernemers in welke vorm of op welke markt dan ook. Stichting FRAMED kiest bewust en uit principe voor duurzaam en groen ondernemen. Wij vinden dit gemeentelijke standpunt onbegrijpelijk en niet verenigbaar met de huidige economische en milieusituatie. Ondanks dit compleet achterhaalde gemeentelijke standpunt en het gebrek aan deze gemeentelijke steun, handhaaft Stichting FRAMED haar beleid hierin en kiest ervoor hierin een voortrekkersrol te blijven vervullen. Gewoon omdat het moet.

 

4. Hoe kan ik deelnemen/bijdragen (sponsors, vrienden, etc)

Exposeren

Wil jij jouw foto’s exposeren, alleen of met jouw club, een netwerk opbouwen met interessante mensen, ideeën uitwisselen en in contact komen met professionele fotografen? Of wil jij jouw specifieke, professionele fotografiekennis  graag overbrengen op enthousiaste amateurs in de vorm van een lezing, workshop of presentatie? Dan is het nieuwe platform van Stichting FRAMED iets voor jou.

 

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en ontmoet bevlogen mensen uit verschillende culturen, bezoek onze exposities, deel jouw kennis, draag jouw steentje bij aan onze community en volg ons op sociale media. Of stap vrijblijvend binnen in onze Stichting FRAMED Art Gallery aan de Cultuurmijl in de bruisende, inspirerende, veerkrachtige wederopbouwwijk Roombeek in Enschede.

 

Ontmoet en deel

De grote gemeenschappelijke deler van Stichting FRAMED is onze passie voor beeldende kunst en ons enthousiasme voor fotografie in het bijzonder. Dat enthousiasme dragen we graag over op andere mensen. Kernbegrippen daarbij zijn: samenwerking, educatie en creativiteit met als belangrijk doel het kweken van zelfvertrouwen bij onze partners vanuit een constructieve grondhouding. Niks is gek, alles mag en wij helpen die dromen te verwezenlijken.

 

Hoe? Door een kenniscentrum en een laagdrempelige ontmoetingsplek te zijn voor geïnteresseerden in beeldende kunst en fotografie. Onder meer door tentoonstellingen in te richten op bijzondere binnen- en buitenlocaties, alsmede in onze twee eigen studio’s in Enschede en Hengelo en in onze Galerie Roombeek. Verder kunnen wij gebruik maken van onze vele contacten en ons uitgebreide fotografienetwerk, bestaande uit zo’n 10.000 amateurs en professionals in Nederland. Deze enorme databank van kennis en expertise zetten we in voor onze platformleden.

 

5. Activiteiten/acties/projecten 2017

Stichting FRAMED is een uniek en vernieuwend platform, een kenniscentrum, dat een compleet pakket van ondersteuning en begeleiding aanbiedt. De activiteiten bestaan oa uit:

- Adviseren, ondersteunen en het delen van kennis rondom het opzetten van solo of gemengde tentoonstellingen

- Het realiseren van (maatschappelijke) foto/kunstprojecten

- Het organiseren van photowalks voor goede doelen (onder andere 1x jaarlijks voor Weeshuis in Kenya)

- Bemiddelen of aanbieden van materialen en/of expositieruimte

- Ontmoetingen realiseren tussen amateurs en professionals om een kennisoverdracht tot stand te brengen vanwege de complete grensvervaging tussen beide groepen

- Wij willen graag 5 grotere projecten op jaarbasis ondersteunen

 

Bij de tentoonstellingen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

- Exposanten/partners hebben een actieve rol binnen het project

- Maatschappelijk belangrijke exposities krijgen voorrang bij de ballotage

- Stichting FRAMED streeft naar kwaliteit van te exposeren werk. Uiteraard iedereen op zijn eigen manier en met handhaving van het eigen handschrift. Kwaliteit, geen kwantiteit. Geen point-&-click-vakantiekiekjes of kindertekening, maar het werk dient wel een zekere mate van kwaliteit uit te stralen. Natuurlijk ondersteunt Stichting FRAMED indien nodig exposanten bij het bereiken van de laatste fase/uitstraling van kwaliteit en professionaliteit.

- Stichting FRAMED neemt projecten niet over, maar ondersteunt exposanten op alle mogelijk denkbare manieren en met diverse middelen in de aanloop naar solo en gemengde tentoonstellingen

 

De Stichtingsacte van Stichting FRAMED is getekend op 6 augustus 2015 te Almelo. Als statutaire vestigingsplaats is Enschede gekozen, het actieve cultuurbeleid gecombineerd met de mogelijkheden en aanwezigheid van het bestuur van de Stichting in Roombeek, de enorme clustering aan kunstenaars (zowel professioneel als amateur) en de centrale ligging van de ateliers aan de Cultuurmijl tussen de musea en Culturele instellingen vormden daarvoor de reden.

 

Op 4 september 2015 is officieel gevierd dat de Stichting haar werkzaamheden is gestart, middels een grote solo tentoonstelling in Hengelo Ov, welke werd geopend door de Plaatsvervangend Gevolmachtigd Minister van Curaçao Zijne Excellentie de heer R.M. Candelaria, in het bijzijn van de Burgemeester van Hengelo de heer S. Schelberg. De eerste expositie in de Galerie Roombeek middenin Cultuurpak Roombeek is inmiddels ook zeer succesvol beëindigd.

 

Het Bestuur heeft besloten zich eerst te richten op het vergroten van de naamsbekendheid, het vervaardigen van alle benodigde basis documenten voor de Stichting, zoals een beleidsplan (voor fondsenwerving en vrijwilligers) en een PR/Marketing plan en nieuwsbrief. Deze documenten gaan, tezamen met de ANBI-C status de basis vormen voor actieve werving van bestuursleden, een zgn. vriendenkring, donateurs en vrijwilligers. De verdere organisatie en taakverdeling is daarvan afhankelijk en uiteraard van de activiteiten/projecten die ontwikkeld en uitgerold worden. Uitgangspunt is dat er door bestuur en andere betrokkenen altijd gehandeld moet worden binnen de wettelijke kaders (zoals oa. omschreven in de Stichtingsacte/statuten.) Het huidige bestuur wil op termijn het aantal bestuursleden graag uitbreiden om zo een brede en deskundige basis vanuit de doelgroepen, financiers (bv. subsidiegevers, sponsors, donateurs) en (professionele) vakmensen te komen.

 

FRAMED Art Gallery heeft diverse tentoonstellingen gehad in fraaie kunstruimtes maar ook in verlaten fabriekspanden. Zij waren een groot succes. FRAMED Art Gallery is onder het beheer van Stichting FRAMED komen te staan. De naam is inmiddels een redelijk begrip en zal dus voorlopig dus ook als herkenbare naam in combinatie met Stichting FRAMED worden gehanteerd.

 

Locaties en locatiescouting

Door haar vele contacten en grote diversiteit aan klanten heeft Stichting FRAMED inmiddels een netwerk kunnen opbouwen van diverse tenoonstellingslocaties. Een toenemend aantal klanten, bedrijven en relaties vraagt daarom 2 Photographers tentoonstellingsruimtes te vinden. Ook de vraag naar advisering omtrent de organisatie van tentoonstellingen en hulp bij inrichting, vormgeving etc neemt gestaag toe.

 

Stichting FRAMED beschikt niet alleen over 2 vaste locaties, waaronder een galerie, maar ook over een bestand met beschikbare expositieruimtes. Galerieën, bedrijven en projectontwikkelaars bieden ons regelmatig ruimtes voor gebruik aan. Ook ruimtes die normaliter niet voor publiek toegankelijk zijn hetgeen uw expositie uniek kan maken. Stichting FRAMED kan daarom succesvol bemiddelen met aanbieders van ruimtes voor tentoonstellingen en/of exposities. Stichting FRAMED beperkt zich niet daarbij alleen tot fotografie maar stelt haar kennis en kunde ter beschikking aan alle beeldende kunstvormen, waaronder schilderkunst-, beeldende kunst- en bv glaskunst. Het aanbod reikt van verlaten fabriekspanden tot privé tuinen en huizen die anders niet toegankelijk zijn. Je kunt het echt zo gek niet bedenken of het is mogelijk.

 

Art Direction

Stichting FRAMED kan door haar ervaring als fotograaf, tentoonsteller en door haar vakkennis van interieur ontwerp, meer en beter advies aanbieden dan een standaard organisator. Wij zoeken indien gewenst ook naar bijzondere materialen, afwerkingen en vormgeving speciaal voor jouw tentoonstelling. Op deze wijze past elke tentoonstelling optimaal in haar omgeving, of dat nu een galerie is, een stads café, een bedrijf of een uniek verlaten industrieel pand of leeg winkelpand. Dus ongeacht of je een aanbieder van tentoonstellingsruimte bent of juist expositieruimte zoekt, Stichting FRAMED is een goede, actieve en betrouwbare partner.  Zoekt u dus tentoonstellingsruimte of biedt u tentoonstellingsruimte aan, neem dan contact op met Stichting FRAMED voor meer informatie.

 

Werken op afspraak

Het officiële correspondentieadres is: Stroinksbleekweg 6, 7523 ZL Enschede. De Stichting werkt normaliter alleen op afspraak, eventueel ook buiten de vastgestelde normale openingstijden. Tijdens tentoonstellingen gelden ruimere en vaste bezoektijden welke overigens wel per tentoonstelling kunnen verschillen. Uitgangspunt is tijdens tentoonstellingen ruime openingstijden te hanteren op verschillende dagen, afhankelijk van de verwachte de bezoekersdichtheid. Daarnaast is in 2018 besloten nog meer en intensiever te werken met openstellingen op afspraak vaak gecombineerd met een presentatie en/of speciale rondleiding als dan niet in aanwezigheid of door de fotograaf in kwestie zelf. Dit aanbod blijkt erg gewild en na enkele jaren zal dit aspect zeker nader worden onderzocht en meer nadruk met een hoger prijskaartje krijgen om de inkomsten van Stichting FRAMED mogelijk verder te kunnen verhogen.

 

Afhankelijk van activiteit/project zal de Stichting de promotiecampagnes gaan vormgeven. Zo wordt elke campagne volledig afgestemd op het betreffende project en eventuele bijzondere aanvullende doelgroepen. De kanalen zijn bekend, de contacten gelegd, het draaiboek gereed. Dit alles naast het up-to-date houden van website, mailinglijsten, sociaal media en het periodiek uitbrengen van een te ontwikkelen nieuwsbrief.

 

Een ander deel van de promotie is het continu proces om de Stichting inkomsten te verschaffen in de vorm van sponsoring, giften, legaten, donaties, en subsidies. Belangrijk instrument hierin is de Stichtingsacte en de ANBI-C status. De lijsten met potentiële nationale en internationale sponsors etc zijn nog verder uit te breiden.

 

Het benaderen van alle partijen met een deels generiek (zoals een Beleidsplan) en deels maatwerk stuk (het specifieke gebied waarop de sponsor/donateur actief is) is erg arbeidsintensief. Voorlopig gaat het bestuur zich hiermee bezighouden met professionele ondersteuning. Ditzelfde geldt ten aanzien van het gestructureerd invulling geven van deze beleidsplannen, incl. fondsen en vrijwilligerswerving. Nieuwe bestuursleden en vrijwilligers binnen de Stichting zouden op korte termijn deze taken of een deel ervan kunnen overnemen.

 

a. Activiteiten 2018

Stichting FRAMED deed direct na haar oprichting op 6 augustus 2015 van zich spreken met een grote solotentoonstelling in Hengelo, geopend door plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao, zijne excellentie R.M. Candelaria, in het bijzijn van burgemeester S. Schelberg van Hengelo en de toenmalige eerste managing director van Dupho, de heer P. van den Doel.

 

Jaarlijks organiseert Stichting FRAMED in oktober de World Wide Photowalk van Scott Kelby in de regio Twente om geld in te zamelen voor en Keniaans weeshuis. In 2014 organiseerden wij deze WWW voor de eerste keer hadden landelijk gezien meteen het op 1 na hoogste deelnemersaantal. De ander was een BN-er en kon dus niet verslagen worden. Niet alleen met deelnemers uit heel Nederland, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Tegelen, maar zelfs uit het verre India (!) is ruimschoots aangetoond dat de draaiboek aanpak van Stichting FRAMED bijzonder effectief is en heel goed werkt. Een garantie voor het behalen van doestellingen en hoge bezoekersaantallen. In 2017 hebben wij deze Photowalk om gezondheidsredenen op het allerlaatste moment moeten afzeggen.

 

Hoge bezoekersaantallen

Tijdens het sneak preview-weekend trok de Roombeek galerie van Stichting FRAMED gelegen aan de Cultuurmijl in Enschede Roombeek zonder PR-campagne binnen enkele uren ruim 100 bezoekers. Een aantal dat ruim 50x hoger ligt dan het aantal van onze collega galerie die al ruim 25 jaar bestaat maar toch bijna niemand kent (maar wel grote gemeentelijke financiële steun ontvangt.) Maar ook daarna bleef FRAMED Art Gallery Roombeek zelfs zonder PR-campagne gestaag hoge bezoekersaantallen trekken. De directe ligging aan de Cultuurmijl en grote herkenbaarheid plus zichtbaarheid, gratis parkeren, de nabijheid van de vele culturele instituten (oa. Museum Twenste Welle, Rijksmuseum Twente, Artez, Tetem ), de toonaangevende architectuur en goede bereikbaarheid per openbaar vervoer spelen daarbij ongetwijfeld een grote rol.

 

Enkele bijzondere activiteiten uitgelicht

- Voortzetting herinrichting Studio Roombeek als aanvulling op Galerie Roombeek

- Inrichting en spulletjes van 2 Photographers in permanente bruikleen (diverse materialen, inrichting en bibliotheekboeken)

- Basis uitgebreid voor FotografenNetwerk en Fotogroep Enschede

- Contacten met ruimte aanbieders etc

- Tentoonstellingen in vitrines in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op ons initiatief

- Samenwerkingsverband met Manna uitgebreid in de vorm van activiteitenaanbod en schenkingen van speelgoed via maatschappelijke ruilbeurzen of het eigen netwerk verkregen

- Ondersteuning en advies aan diverse fotografen –prof en amateur- en projecten (tijd)

- Matches gemaakt op maatschappelijke ruilbeurzen gemaakt voor diverse doelen met diverse ondernemingen en instituten

- World Wide Photowalk in Parijs centrum met internationale deelname, in samenwerking met de Amerikaanse Scott Kelby organisatie in de regio Twente om geld in te zamelen voor en Keniaans weeshuis

- Military Boekelo - gedurende 2 weken

- Diverse bijeenkomsten Fotobond Nederland en Twente

- Fototentoonstelling FOTON

- Lezingen door natuurfotografen

- Diverse fotoprojecten Parijs

- Fotoprojecten Ulm en Stuttgart

- Leica Museum Wetzlar

- Leica Fotomuseum NRW

- Slingerbeurs Hengelo

- Slingerbeurs Almelo

- Beursvloer Enschede

- Professional Imaging

- Fotografencafé Woerden

- Alumni bijeenkomsten

- Architectuurbijeenkomsten ACT

- Nieuwe Facebook pagina’s en eigen website nieuw vormgegeven

- Nieuwe vormgeving en uitwerking Nieuwsbrieven door voorzitter Stichting FRAMED

 

6. Toelichting 2017

Dit is het eerste eenjarige jaarverslag van Stichting FRAMED. In september 2015 is door de Belastingdienst met terugwerkende kracht de ANBI-C status toegekend (wettelijke status als erkend goed doel in de categorie: Algemeen Nut Beogende Instelling – Cultuur).

 

Wij zijn erg blij dat dit is gelukt, alhoewel het een streng en soms moeizaam proces was. Waarvoor zelfs aanpassingen van de stichtingsacte en website noodzakelijk bleken te zijn. Het feit dat we een ‘erkende’ culturele instelling en goed doel zijn is voor ons erg belangrijk.

 

Fotografie wordt vaak door instanties niet als zijnde kunst beschouwd en men wenst het jarenlange pad der gewoonte te volgen waardoor er vaak geen enkele plaats blijkt te zijn voor nieuwe initiatieven en/of samenwerkingsverbanden. De achtergestelde positie van de nieuwe media waaronder fotografie en fotografen binnen de kunst en culturele sector blijkt hieruit, maar vloeit daaruit ook voort. Vaak zonder gerede kans of uitzicht op verbetering van haar positie. En dat terwijl er meer camera’s dan inwoners in Nederland zijn en iedereen zich dagelijks bezig houdt met fotografie al is het maar via het journaal op tv. Een wereld zonder beelden is volstrekt ondenkbaar en zelfs onvoorstelbaar geworden. Stel u voor: internet, uw krant, tv-journaals, leerboeken en/of encyclopedieën bevatten geen beeldmateriaal meer? Dat zou het leren in de huidige wereld en met deze technische stand van zaken compleet onmogelijk maken. Bovendien is bewezen dat ruim 85% van ons leervermogen is gebaseerd op beeldmateriaal.

 

Zelfs de belastingdienst beperkt de positie van de fotograaf door haar beleid dat er slechts 1 lens mag worden afgetrokken en boeken altijd van de buren zijn ook al heb je de bon. Maw als fotograaf heb je in hun ogen dus maar 1 lens nodig en al helemaal geen boeken of papier om af te drukken. Stel je voor Harry Mulisch heeft 1 vulpen maar geen papier. Of een schilder maar 1 kwast en geen doeken of muur. Laat staan een kamer als werkplek om te schrijven of schilderen. Onvoorstelbaar. Stel u de belastingambtenaar voor die slechts 1 pen, 1 kast, 1 bureau en geen computer, geen spreekkamer, laat staan een werkplek ter beschikking krijgt. Want die mag je als fotograaf niet aftrekken en al helemaal niet tijdens je studie. Je voelt je als een chirurg met 1 scalpel zonder operatietafel of operatiekamer. Dat laatste beschouwen zij dan wel als ondenkbaar, maar waarom behandelt men fotografen dan zo slecht?

 

Fotografie is mede door deze vormen van gemeentelijk, cultureel en belastingtechnisch beleid echt een ondergeschoven kindje gebleven. Elke fotograaf komt onherroepelijk in een economisch moeilijke uitgangspositie terecht waar men nauwelijks nog uit kan komen. Met een groothoeklens diverse oorlogsituaties van veilige afstand vastleggen of sport goed fotograferen is technisch onmogelijk. Je kunt misschien nog wel een leuk staatsieportret van hele Nederlandse voetbalelftal, maar geen enkel doelpunt of overtreding in beeld brengen? Hoeveel voetballen zijn er in Nederland? Waarschijnlijk veel minder dan camera’s dus de verhoudingen zijn onzes inziens toch een beetje scheef. Bovendien bepaalt de belastingdienst op deze manier ook hóe en wélke beeldinformatie men ter beschikking krijgt, wat leidt tot een enorme censuur, hetgeen indruist tegen de rechten van de mens waaronder het recht op vrije nieuwsgaring en informatie. Bovendien schept het een gekleurd, beperkt en eenzijdig beeld van de wereld, hetgeen als uitermate negatieve bijwerking van dit beleid kan worden beschouwd.

 

Onze conclusie is daarom dat er nog heel veel werk in het verschiet ligt voor ons en andere initiatieven, fotografen in het algemeen en vakverenigingen als Dupho. Momenteel is het niet alleen dweilen met de kraan wijd open, maar zelfs zonder dweil. De oneindige put waar het drinkwater in verdwijnt, is die van de reeds gevestigde orde, al hoewel die initiatieven vaak geen waarde (meer) toevoegen of hopeloos verouderd zijn. Echter zonder de passende controles blijft men grote budgetten verkeerd en nutteloos besteden als men enkel de ruim 25 jaar geleden (voor de komst van de digitale fotografie) uitgezette lijn wenst te handhaven. Zonder vernieuwing en aanpassingen blijft de huidige stand van zaken gehandhaafd. Dit betekent stilstand, en stilstand is achteruitgang. Stichting FRAMED vindt daarin haar redenen voor oprichting en probeert de startmotor te zijn die aan het begin van het traject staat om deze enorme locomotief in beweging te brengen en dat is geen makkelijke taak.

 

De onbekendheid van de voordelen van een ANBI-C stichting en de donatieaftrekmogelijkheden wordt door de overheid niet echt gepromoot dus veel bedrijven en particulieren hechten geen geloof aan de aftrekmogelijkheden, waardoor de hoognodige donaties regelmatig uitblijven. Dit is wel begrijpelijk want natuurlijk wil de belastingdienst geld in haar laatje zien en niet uitgeven aan kleine goede initiatieven al hebben die er richt op. Bovendien is het naast de bestaande oude initiatieven vaak wel mogelijk als individu donaties te ontvangen van grote fondsen. Echter als je zoals wij initiatieven en individuen ondersteund ben je uitgesloten ook al is je bereik vele malen groter en professioneler en verstrek je alle hulp volkomen gratis. Dat demotiveert velen en zorgt voor een grote versnippering en compartimentalisatie binnen de fotografie die daardoor nog extra benadeeld wordt.

 

Ook het gemeentelijk beleid om enkel oude initiatieven te (onder)steunen zorgt voor compartimentalisering, onrust, territoriumdrang en concurrentieversterking binnen de cultuur/fotografie. Oude initiatieven zien daardoor namelijk elk nieuw initiatief automatisch als een concurrent die hen financiële mogelijkheden en zekerheden aantast, ipv een aanvulling waarmee krachten gebundeld kunnen worden, waardoor men een veel sterker, groter en verenigd front kan vormen wat de hongerige markt naar fotografie en beeldmateriaal alleen maar ten goede kan komen. Het werven van vrijwilligers ook voor bestuursfuncties, wordt mede daardoor aanzienlijk en onnodig bemoeilijkt. En dat terwijl initiatieven elkaar juist zouden kunnen steunen door uitwisseling. Het tegengaan van die compartimentalisatie en concurrentiedrang ten gevolge van zulke beleidsvormen is zeker ook een aandachtspunt voor Stichting FRAMED die daar tegen als de eerste olifant van een enorme kudde haar krachten los laat, in de hoop de rest van de kudde te mobiliseren ook in actie te komen.

 

Maar er zijn ook leuke dingen. Als 1e stichting voor amateur en professionele fotografie (in combinatie met andere beeldende kunstvormen) krijgen we veel positieve reacties en complimenten. Ook groeit het aantal aanvragen om hulp (klein en groot) gestaag en de eerste resultaten zijn al zichtbaar.

 

Verder werken we intensief en met veel plezier samen met initiatieven als de Slinger waarbij wij niet enkel de rol van afnemer proberen te vervullen maar ook die van aanbieder. Met Stichting Behoud van Oud voorzien we samen in de inhoud van vitrines bestaande uit fotografica en aanverwanten. De displays en teksten/toelichtingen in vitrines worden geheel zelfstandig door Stichting FRAMED verzorgd.

 

We zijn iedereen die ons heeft gesteund ontzettend dankbaar en erg blij met de vele bezoekers op de exposities en andere activiteiten. En natuurlijk met alle uitermate positieve reacties die Stichting FRAMED heeft mogen ontvangen. Dit steunt ons in het verder ontwikkelen van activiteiten en verlenen van ondersteuning. Het feit dat in 2017 gedwongen moet worden verhuisd in verband met de sloop van de grootste locatie mag de pret niet drukken. We gaan op zoek naar een nieuwe locatie, met nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, terwijl wij onze activiteiten verder blijven uitbreiden. Stichting FRAMED zal zich onvermoeid blijven inzetten voor de fotografie, fotografen en andere beeldende kunsten.

 

7. Toekomstplannen

- Uitbreiden netwerk

- Uitbreiden aanbod maatschappelijke activiteiten

- Uitbreiden aantal Photowalks

- Uitbreiden aantal deelnemers FGE?

- Tentoonstellingen in vitrines in samenwerking met Stichting Behoud van Oud op ons initiatief

- Samenwerking met Manna verder uitbreiden

- Uitbreiden aantal eigen lezingen en presentaties

- Uitbreiden van enkele maatschappelijke activiteiten buiten onze core business op basis van aanbod van onze partners dat anders

  ongebruikt blijft

- Bezoek van en aanbod op diverse beurzen (Slinger Hgl, Slinger A’lo, Beursvloer E’de, Profesional Imaging)

- Bestuur en vrijwilligers uitbreiden

- Nieuwe visitekaartjes ontwerpen en laten drukken, zelf snijden ivm kosten

- Tentoonstellingen orbganiseren in Gallerie Roombeek en eventuele externe locaties

- Fotografiefilms met inleiding op locatie

- Military Boekelo

- Nieuwsbrief en website in een nieuw jasje steken

- World Wide Photowalk tgv Spring Hope Weeshuis in Kenia ism Scott Kelby organisatie USA op bijzondere locatie in buitenland

- Ontwerp, beheer en uitgeven van deelnemersbewijzen

- Instant Roombeek icm fotoproject zelf en camera

- Rondleidingen Heracles, Kristalbad, Waterzuivering Enschede, De Doorbraak, Hundertwasser (2 locaties in binnen en buitenland),

  productie afdeling van een springkussen fabriek, etc etc etc

- Foto’s bespreken/Portofolio besprekingen uitbreiden bv tijdens bijzondere openstellingen of tijdens evenementen

 

8. Jaarrekening

a. Introductie

b. Balans +Toelichting op de balans

c. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM): Baten en Losten

 

a. Introductie: Financiering, non-profit en transparantie

De Stichting FRAMED heeft als uitgangspunt kostendekkend werken en is voorgefinancierd door middel van privaat vermogen.

Eventuele toekomstige winsten komen ten goede aan de activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van de stichting.

 

De kosten van Stichting FRAMED bestaan hoofdzakelijk uit:

- Organisatiekosten platform (administratie, fotobibliotheek, verzekeringen, telefoon, reiskosten, etc.)

- Tentoonstellingskosten (huur/gebruikskosten, materialen, lijstwerk, presentatiemiddelen etc.)

- PR/Marketing/Communicatie (drukwerk waaronder flyers en posters, reclamemiddelen, website, internet)

 

De inkomsten van de Stichting kunnen bestaan uit bijvoorbeeld:

- Donaties, schenkingen en legaten

- Crowd funding rondom specifieke projecten/tentoonstellingen (indien van toepassing)

- Sponsoring

- Subsidies of fondsen aangevraagd op projectbasis

 

De ANBI-C status van Stichting FRAMED is de wettelijke garantie voor het non-profit uitgangspunt en de volledige transparantie van Stichting FRAMED. Het Bestuur is conform de Stichtingsacte verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting vast te stellen en openbaar toegankelijk te maken. De ANBI-C status biedt donoren bovendien grote voordelen oplopend tot maar liefst 150% belastingaftrek.

 

Jaarcijfers van de Stichting

Conform Artikel 9, lid 3 van de Stichtingsacte is het bestuur verplicht jaarlijks na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Na het boekjaar 2015-2016 (gezien de oprichtingsdatum en start van de Stichting in augustus 2015, zal de eerste rapportage conform gemaakte afspraken met medewerkers Belastingdienst Enschede geconsolideerd worden met het boekjaar 2016), volgde voor het  reguliere boekjaar 2017 (van 01-01-2017 t/m 31-12-2017) een volledige verslaglegging. Zoals ook hieronder te vinden is voor het jaar 2018.

 

b.Balans + toelichting

Toelichting op de balans:

- Dit is derde balans van Stichting FRAMED over de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2018.

- Naast de liquide middelen (bestaande uit saldo op bankrekening van Stichting FRAMED, voortkomend uit de Baten en Lasten) is er een post Eigen Middelen bestaande uit in 2016 ingekochte expositiemiddelen (oa. lijstwerk) verminderd met afschrijvingen. Hierop heeft in 2018 een verdere jaarafschrijving plaatsgevonden.

- In de ruimtes die ter beschikking staan van Stichting FRAMED staan fysiek meer middelen die in volle eigendom zijn en blijven van de oprichters dan wel 2 Photographers of eventuele derde partijen. Daaronder bevinden zich onder andere maar is niet beperkt tot (veel)interieur/meubilair, projectieschermen, koelkast, diepvries, keukengerei en expositiewanden. Stichting FRAMED heeft deze materialen niet in bruikleen gekregen, zij maken daarom geen deel uit van de activa van Stichting FRAMED.

- Bij een tekort op de balans zullen voorzitter en secretaris dit verschil uit eigen middelen voorlopig voorschieten zonder hiervoor rente te berekenen. De terugbetaling hiervan dient plaats te vinden binnen 5 jaar na dato bij het beschikbaar komen der middelen.

 

c. Staat van Herkomst en Besteding van Middelen (SHBM): Baten en Lasten

 

Toelichting op de Baten en Lasten:

- Alle financiële transacties die de Bestuursleden hebben uitgevoerd zijn eenvoudig herleidbaar.

- De grootste kostenpost is Huur dan wel Bruikleen kosten. Een van de twee ruimtes in 2017 werd wordt ‘gehuurd’ middels een zogenaamd  ‘bruikleen contract’ op persoonlijke titel via een “anti-kraak” gespecialiseerde’ beheerder. Dit pand in Hengelo is helaas conform verwachting in 2017 gesloopt. Vanaf oktober 2017 zijn de activiteiten en materialen geconsolideerd in de ter beschikking staande ruimtes in Enschede.

- De post Baten bestaat voor het overgrote deel uit (persoonlijke) Giften.

- Tot nu toe door de Stichting gemaakte kosten en uitgaven zijn volledig voorgefinancierd, zonder rentebeding. Ook hebben de oprichters diverse andere van haar privémiddelen en materialen in permanente bruikleen gegevens aan de Stichting, onder voorwaarde dat deze bij opheffing van de Stichting of op verzoek per omgaande en zonder enige beperkingen en beschadigingen worden geretourneerd aan de eigenaren/verstrekkers etc. Met andere woorden er geldt voor al deze middelen/materialen alsmede als voor alle voornoemde materialen en middelen een volledig en onaantastbaar eigendomsvoorbehoud ten gunste van de eigenaren/bruikleengevers.

- Uitgangspunt is terugbetaling zonder rentebeding binnen 5 jaar of bij eerder beschikbaar komen van de betreffende middelen.

- De post Representatiekosten bestaat grotendeels uit de lidmaatschapskosten van andere organisaties op cultureel en fotografie gebied.

- De Administratiekosten bestaan grotendeels uit ‘Kosten zakelijk betalingsverkeer’, zijnde de kosten voor de bankrekening van de stichting.

- Voor de Bibliotheek zijn wederom diverse boeken nieuw en 2e hands aangeschaft.

- De posten Eventorganisatie heeft betrekking op het voorbereiden en organiseren van mogelijke evenementen, zoals lezingen.

 

9.Overig

Exposeren?

Laat ons helpen jouw droom van een eigen en succesvolle expositie te realiseren!

 

Wil jij jouw foto’s exposeren, alleen of met jouw club, een netwerk opbouwen met interessante mensen, ideeën uitwisselen en in contact komen met professionele fotografen? Of wil jij jouw specifieke, professionele fotografiekennis graag overbrengen op enthousiaste amateurs in de vorm van een lezing, workshop of presentatie? Dan is het nieuwe platform van Stichting FRAMED iets voor jou.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, like ons op Facebook en ontmoet bevlogen mensen uit verschillende culturen, bezoek onze exposities, deel jouw kennis, draag jouw steentje bij aan onze community en volg ons op sociale media.

 

Of stap vrijblijvend binnen in Galerie Roombeek, Stichting FRAMED Art Gallery aan de Cultuurmijl in de bruisende, inspirerende, veerkrachtige wederopbouwwijk Roombeek in Enschede.

 

Grotere bezoekersaantallen

- Weet jij hoe je bij de successen van stichting FRAMED kunt aanhaken?

- Hoe jij jouw expositie maximaal moet promoten?

- Weet jij waar, wat, wanneer en hoe te publiceren?

- Gratis of tegen vergoeding, is ook geen onbelangrijke vraag voor het budget

- Hoe regionale pers, vakbladen en tijdschriften, Social Media en TV ter promotie kunnen worden ingeschakeld?

- Wie en welke relaties je persoonlijk kunt en moet uitnodigen?

- Hoe kan jouw tentoonstelling opvallen binnen het complete aanbod om ook daadwerkelijk bezoekers te trekken?

- Wil je er werken verkopen of alleen tentoonstellen

- Moet ook de opening moet goed geregeld zijn?

- En hoe doe je dat allemaal?

 

Laat Stichting FRAMED van jouw tentoonstelling een succes maken

- Onze eerste mailing naar 3 adressen heeft reeds een bereik van 10.000 fotografen in Nederland

 

Ook bij de bezoekers van haar tentoonstellingen, onder meer door:

- Een bijzonder pro-actief beleid op het gebied van het geven van rondleidingen, toelichtingen en publicaties

 

Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan diverse vergeten groepen in onze samenleving die bijzondere aandacht behoeven zodat ook deze groepen actief bij de kunsten worden betrokken en deze voor hen toegankelijk wordt gemaakt.

©2014-2020 2Photographers.eu

All rights reserved.